Generell studiekompetanse

Grunnleggende opptakskrav til høyere utdanning er generell studiekompetanse (merket GENS i Søkerhandboka).

Noen studier krever tilleggskrav, for eksempel krever opptak til ingeniørutdanning fordypning i matematikk og fysikk, allmennlærerutdanninga krever minst 3 som gjennomsnittskarakter i norsk (14 uketimer) og matematikk (5 uketimer)

Generell studiekompetanse innebærer:

  • Fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, VK I og VK II, eller
  • Fagbrev, eller
  • Fylte 23 år i opptaksåret, fullført skolegang og 5 års fulltids arbeidserfaring.

Følgende fag må dekkes innenfor eller tas i tillegg til kravene ovenfor:

  • Norsk (14 uketimer)
  • Engelsk ( 5 uketimer)
  • Matematikk ( 5 uketimer)
  • Naturfag (5 uketimer)
  • Samfunnsfag (nyere historie og samfunnslære - 6 uketimer)