Samordna opptak

Søknadsfrist er 15. april for ordinære søkere, og 1. mars for søkere med:

  • Realkompetanse
  • Dokumenterte grunner for spesiell vurdering
  • Dokumenterte grunner for forhåndsløfte
  • Videregående utdanning fra land utenfor Norden
  • IB (International Baccalaureate)

Det kan søkes til samordna opptak via nett: www.samordnaopptak.no/info eller på rosa søknadsskjema som sendes uten dokumentasjon til:

Samordnet opptak
PB 1175 Blindern
0317 Oslo