Forskningsprosjekt - Forskning og Næringsutvikling i Midt-Troms

Studiesenteret Midt-Troms vil bidra til å styrke forskningsinnsatsen i Midt-Troms.
Med støtte fra Troms Fylkeskommune har vi igangsatt et forskningsprosjekt som setter fokus på regionsutvikling.
Prosjektet ledes av professor Jens-Ivar Nergård med støtte fra professorene Svein Jentoft og Kjell Arne Røvik ved Universitetet i Tromsø.

Prosjekt: Forskning og næringsutvikling i Midt-Troms (FONIM)

Støtteordning: FoU og kompetanse

Kort beskrivelse:
Prosjektet inngår i en større satsing på kompetansebygging i Midt-Troms der forskningsnettverk og forskningsinstitusjoner går sammen om å utvikle forskningsprosjekter, tar initiativ til fagutvikling, kompetansebygging og innovasjon.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er todelt:
1.    å utvikle et forskningsnettverk ved Studiesenteret
2.    å utvikle forskningsprosjekt rettet mot sentrale næringer i Midt -Troms

De to delene i prosjektet skal gjensidig støtte opp om hverandre og foregå i tre sammenhengende faser.
Gjennomføringen av forskningsprosjektet skal være selve ryggraden i utviklingen av et forskningsnettverk.
På denne måten vil vi unngå å drive planlegging i en lang periode uten at dette umiddelbart kan omsettes i praktisk forskning.

To hovedsatsningsområder i prosjektet: Sjømatnæringen og Reiselivsnæringen

Varighet: Til mai 2019


Doktorgradstipendiater