Ragnvald Storvoll

Ragnvald Storvoll forsker på stedsuavhengig arbeid. Teknologi åpner nye muligheter i arbeidslivet. Er stedsuavhengig arbeid en mulig strategi for tilflytting og utvikling av et mer variert arbeidsmarked i små samfunn i nord?

Endringene i arbeidslivet drives fram av en kombinasjon av flere faktorer: økt internasjonalisering, geografisk oppsplitting av produksjonskjeden, ny kommunikasjonsteknologi og økt grad av digitalisering. Vi er mobile som aldri før og gode løsninger for digital kommunikasjon lar oss ha kontakt med verden fra der vi er - helt stedsuavhengig. Mulighetene er større enn noen gang for å realisere drømmen om å kunne bo der man vil, og ta jobben med på flyttelasset. Fjernarbeid og telependling blir i økende grad erstattet med begrepet stedsuavhengig arbeid som innehar følgende tre kriterier: arbeidsoppgaver utføres på geografisk avstand fra kontoret, arbeidet er støttet av IKT og ofte av en formell avtale.

Gjennom kvalitative intervju med arbeidstakere, arbeidsgivere og kommuner som har erfaring med stedsuavhengig arbeid, har forstudien avdekket avgjørende felles suksessfaktorer for å lykkes med en slik strategi; den digitale infrastrukturen med høyhastighets bredbånd må være på plass, arbeidstakeren bør være en del av et kontorfellesskap, og det må finnes gode reisemuligheter til og fra stedet som er vertskap for de stedsuavhengige. Friheten til å velge bosted uavhengig av arbeidsgivers kontoradresse, er viktig for arbeidstakere. Arbeidsgivere, på sin side, opplevde at ansatte var lojale når de ble vist tillit. Effektiviteten og muligheten til å beholde kompetanse i bedriften øker i tilfeller der de ansatte får jobbe stedsuavhengig ved behov.

Artikkel 1 «Med jobben på flyttelasset» er antatt og er en del av bind III i triologien om "Hvor går Nord-Norge?".

Artikkel 2 har fokus på hvordan steder kan endres ved god tilrettelegging for at flere kan jobbe stedsuavhengig, f.eks. fra kontorhotell. Ny kunnskap og kompetanse fra nye grupper som fritidsboligeiere/hytteeiere, studenter og andre er en «sovende ressurs». Videre arbeid vil rettes mot hva den stedsuavhengige tankegangen kan representere, ikke bare i arbeid, men også i læring og områder som f.eks. helse og kultur.


Doktorgradstipendiater