Studier/Kurs:

Studietilbud

Her finner du oversikt over våre studietilbud

Les mer ...

Studier/Kurs:

Studier som pågår

Her finner du informasjon om studier som pågår i dag

Les mer ...

Studier/Kurs:

Kurstilbud

Her finner du oversikt over våre kurstilbud

Les mer ...

Forskning:

Forskningsaktivitet

Her finner du informasjon om vår forskningsaktivitet og en liten presentasjon av våre doktorgradsstipendiater

Les mer ...

Kontakt oss

Ansatte

Kontaktinformasjon til alle ansatte i Studiesenteret

Les mer ...

Møterom/Konferanserom:

Leie av møterom

Her finner du priser på leie av rom til møter og konferanser. Vi leier ut rom i alle størrelser, fra grupperom til auditorium

Les mer ...

Nyheter

Informasjon

Her finner du oppdaterte nyheter fra Studiesenteret Midt-Troms AS

Les mer ...

Milepel for forskningsprosjektet "Forskning og næringsutvikling i Midt-Troms"

Studiesenteret går nå i gang med bredt anlagt forskning spesielt rettet mot Midt -Troms.
Etter en periode med samtaler og rådslag med sentrale aktører i sjømatnæringen og reiseliv, gjennomføres selve forskningsaktiviteten.
Prosjektet har tre sentrale hovedområder: Midt –Troms som konkurranseregion, Midt –Troms som sjømatregion og Midt –Troms som reiselivsregion.


En bærende ide i prosjektet er å sammenlikne Midt-Troms med andre regioner der fiskeri, sjømatproduksjon og reiseliv står sentralt:
Frøya når det gjelder oppdrettsnæringen, Vesterålen når det gjelder hvitfiskproduksjon og Lofoten nå det gjelder turisme.
Sentrale stikkord er lønnsomhet og konkurranse, regional tilrettelegging for industri og synergier av samarbeid mellom sivilsamfunnet og næringslivet.


Til hvert av hovedområdene i prosjektet vil det være knyttet lokalt sammensatte referansegrupper.
Forskningsprosjektet vil engasjere fire vitenskapelige assistenter. Tre seniorforskere vil ha det faglig ansvar for gjennomføringen.
Prosjektet støttes økonomisk av Troms Fylkeskommune og har en varighet på tre år.


En sentral målsetting for forskningsaktiviteten er å tilbakeføre prosjektets funn til næringslivet, det kommunale og regionale vertskapet for bedrifter og
Studiesenteret som strategisk og langsiktig kunnskapsaktør i Midt -Troms.