Studier/Kurs:

Studietilbud

Her finner du oversikt over våre studietilbud

Les mer ...

Studier/Kurs:

Studier som pågår

Her finner du informasjon om studier som pågår i dag

Les mer ...

Studier/Kurs:

Kurstilbud

Her finner du oversikt over våre kurstilbud

Les mer ...

Forskning:

Forskningsaktivitet

Her finner du informasjon om vår forskningsaktivitet og en liten presentasjon av våre doktorgradsstipendiater

Les mer ...

Kontakt oss

Ansatte

Kontaktinformasjon til alle ansatte i Studiesenteret

Les mer ...

Møterom/Konferanserom:

Leie av møterom

Her finner du priser på leie av rom til møter og konferanser. Vi leier ut rom i alle størrelser, fra grupperom til auditorium

Les mer ...

Nyheter

Informasjon

Her finner du oppdaterte nyheter fra Studiesenteret Midt-Troms AS

Les mer ...

Veiledning for lærere i skole og barnehage

 

VEILEDNING FOR LÆRERE I SKOLE OG BARNEHAGE DEL 1 - PED-6325

Opptak

Søknadsfrist er 02. mai 2016
Søknaden registreres på EVU-web.

- See more at: https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=308641&p_dimension_id=88155&p_menu=42436#sthash.OXog5NUx.dpuf

Det blir dessverre ingen samlinger på Finnsnes på grunn av for få kvalifiserte søkere fra vår region.
Samlingene blir i Tromsø (og Alta) som oppsatt på http://uit.no/ilp/evu/veiledning
Ved behov kan Studiesenteret Finnsnes tilby studielokaler til grupper og enkeltstudenter.

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) har valgt å videreutvikle studietilbudene innen veiledning i tråd med de to nasjonale satsningsområdene for veiledning; praksisveiledning og veiledning av nyutdannede. Erfaringer fra og evalueringer av tidligere veiledningsemner ligger til grunn for våre nye veiledningsemner.

Studiet kvalifiserer lærere og barnehagelærere for veiledning av:
     Studenter som er i praksis i lærerutdanningene for skole og barnehage
     Nyutdannede kollegaer i skole og barnehage

I studiet forutsettes det at studentene er i et veiledningsforhold enten til en student eller til en nyutdannet.

Informasjon om PED-6325
Lærere og barnehagelærere som har veilederutdanning brukes både som praksislærere og som ressurser i forhold til veiledning av nyutdannede, i kollegaveiledning og i organisasjonsutvikling. PED-6325 gir formell veilederkompetanse for praksislærere i skole og barnehage, slik at man når det nasjonale kravet om at praksislærere i skole og barnehage skal inneha 15 stp veiledning. Emnet er samtidig rettet inn mot lærere og barnehagelærere med ansvar for å følge opp nyutdannede medarbeidere i skole og barnehage.

Emnet har en todeling der en del er rettet mot veiledningsteori, verktøy og arbeidsmåter - og den andre er viet emner som etikk, skikkethet, vurdering, profesjonsutvikling og aksjonsforskning. I tillegg kan studentene velge en mindre fordypning. Det legges stor vekt på den praktiske sida av veiledning som fag og nytt kunnskapsstoff ligger hele tida som en ramme rundt praktiske øvelser med tematikk som studentene bringer inn på samlinger. Arbeidsformene varierer mellom ulike aktiviteter både på samlingene, på egen arbeidsplass, på nettet og selvstudier. Deler av emnet er nettbasert, mens på samlingene skal seminarvirksomhet og øvelser stå i sentrum.

Organiseringen av emnet er samlingsbasert over to semester med studentaktivitet mellom samlingene. Studiene lyses ut med studiested både i Tromsø og Alta.
Dersom det melder seg et tilstrekkelig antall studenter fra en annen region, kan enkeltsamlingene legges til andre studiesteder. - Med forbehold om faglig kapasitet.

Opptakskrav:
Det kreves godkjent utdanning som barnehagelærer, grunnskolelærer, lærer i videregående opplæring eller tilsvarende; minst 3 år/ 180 stp.
Søker skal være praksisveileder for studenter eller stå i en veilederrelasjon til en eller flere nyutdannede lærere/barnehagelærere.


Opptak:
Vi har utvidet søknadsfristen til 01.06.2016. på http://uit.no/evuweb
Mer informasjon om studiet finner dere på http://uit.no/ilp/evu/veiledning
Søknaden registreres på EVU-web. 

Mer informasjon finner du på UiT Norsk Arktis Universitet:
https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=308641&p_dimension_id=88155&p_menu=42436