Studier/Kurs:

Studietilbud

Her finner du oversikt over våre studietilbud

Les mer ...

Studier/Kurs:

Studier som pågår

Her finner du informasjon om studier som pågår i dag

Les mer ...

Studier/Kurs:

Kurstilbud

Her finner du oversikt over våre kurstilbud

Les mer ...

Forskning:

Forskningsaktivitet

Her finner du informasjon om vår forskningsaktivitet og en liten presentasjon av våre doktorgradsstipendiater

Les mer ...

Kontakt oss

Ansatte

Kontaktinformasjon til alle ansatte i Studiesenteret

Les mer ...

Møterom/Konferanserom:

Leie av møterom

Her finner du priser på leie av rom til møter og konferanser. Vi leier ut rom i alle størrelser, fra grupperom til auditorium

Les mer ...

Nyheter

Informasjon

Her finner du oppdaterte nyheter fra Studiesenteret Midt-Troms AS

Les mer ...

Det ble ei vellykka feiring av Studiesenterets 20 års jubileum i Kunnskapsparken Finnsnes 8. desember 2016

Studiesenteret Finnsnes markerte sitt 20 års jubileum i Kunnskapsparken Finnsnes 8. desember 2016.
Jubileet ble holdt i auditoriet som ble fylt opp med rundt 130 personer.

Vidar Gunnberg, daglig leder på Studiesenteret ønsket velkommen og orienterte kort om programmet for dagen.
Studiesenterets styreleder Arnfinn Andersen gav så et kort tilbakeblikk på Studiesenterets historie, nåværende studietilbud og
visjoner for fremtiden.

Asbjørn Jaklin holdt så et meget interessant foredrag basert på boka "Brent Jord". Foredraget skapte utrolig stort engasjement blant publikum i forhold til
refleksjoner og oppklarende spørsmål. Vidar Gunnberg takket for foredraget med noen velvalgte ord og overrekkelse av en liten gave.

Ordfører Geir-Inge Sivertsen gratulerte Studiesenteret med jubileet og fremhevet Studiesenterets viktige rolle for samfunnsutviklingen i Midt-Troms.
Han overrakte en gave fra Lenvik Kommune til styreleder Arnfinn Andersen, og benyttet anledningen til å takke han for den viktige rollen han har hatt for Studiesenteret.

Jubileet ble avsluttet med servering av kaffe og kaker til alle i foajé området, samtidig som Asbjørn Jaklin solgte og signerte boken sin "Brent Jord".