Studier/Kurs:

Studietilbud

Her finner du oversikt over våre studietilbud

Les mer ...

Studier/Kurs:

Studier som pågår

Her finner du informasjon om studier som pågår i dag

Les mer ...

Studier/Kurs:

Kurstilbud

Her finner du oversikt over våre kurstilbud

Les mer ...

Forskning:

Forskningsaktivitet

Her finner du informasjon om vår forskningsaktivitet og en liten presentasjon av våre doktorgradsstipendiater

Les mer ...

Kontakt oss

Ansatte

Kontaktinformasjon til alle ansatte i Studiesenteret

Les mer ...

Møterom/Konferanserom:

Leie av møterom

Her finner du priser på leie av rom til møter og konferanser, Vi leier ut rom i alle størrelser, fra grupperom til auditorium

Les mer ...

Nyheter

Informasjon

Her finner du oppdaterte nyheter fra Studiesenteret Finnsnes

Les mer ...

NYHET - Desentralisert vernepleierutdanning (DEVU) i sammarbeid mellom Finnsnes og Harstad - Søknadsfrist 15. oktober 2017 - oppstart uke 4, 2018 på Finnsnes

Nyhet! Oppstart av DEVU 40  - Harstad/ Finnsnes

Tilbudet for våren 2018 er ikke lagt ut på UiT sine websider pr. dato, men kjøreplanen ift ukesamlinger når og hvor kommer snart.
Følg med på vår og UIT sine nettsider.

Oppstart planlegges på Finnsnes i uke 4 og uke 5 i 2018.
Der vil studentene får utlevert kjøreplanen for studiet.

Søknadsfrist: 15. oktober 2017.
Søknadsportalen åpner medio september.

Oppdatert informasjon: UiT Harstad

Mer informasjon: http://stud-fin.no/index.php/studier-kurs/studietilbud/157-desentralisert-vernepleierutdanning-devu-i-sammarbeid-mellom-finnsnes-og-harstad-oppstart-uke-4-2018-pa-finnsnes

Her er studieplanen for inneværende studieår:
https://uit.no/Content/484110/Fagplan-Bachelor-i-vernepleie-heltid-Studie%C3%A5ret-2016-2017.pdf

Mer info kommer så snart alt er klart.