Studier/Kurs:

Studietilbud

Her finner du oversikt over våre studietilbud

Les mer ...

Studier/Kurs:

Studier som pågår

Her finner du informasjon om studier som pågår i dag

Les mer ...

Studier/Kurs:

Kurstilbud

Her finner du oversikt over våre kurstilbud

Les mer ...

Forskning:

Forskningsaktivitet

Her finner du informasjon om vår forskningsaktivitet og en liten presentasjon av våre doktorgradsstipendiater

Les mer ...

Kontakt oss

Ansatte

Kontaktinformasjon til alle ansatte i Studiesenteret

Les mer ...

Møterom/Konferanserom:

Leie av møterom

Her finner du priser på leie av rom til møter og konferanser. Vi leier ut rom i alle størrelser, fra grupperom til auditorium

Les mer ...

Nyheter

Informasjon

Her finner du oppdaterte nyheter fra Studiesenteret Midt-Troms AS

Les mer ...

NYHET - Idrettstudier Bardufoss

Idrettstudier Bardufoss

Fra og med Høsten 2017 vil Studiesenteret Finnsnes og Målselv kommune i samarbeid med UiT starte opp desentralisert deltidsstudium i idrett på Bardufoss.  Studiet er tilrettelagt for blant annet idrettsutøvere og personell ansatt i Forsvaret.  
Andre kan selvsagt også søke og starte.

Høsten 2017 tilbys emnet IDR-0110 Examen Facultatum, idrett, 10 STP.
Emnet inngår i eksisterende studieplan ved UiT,  kan tas som enkeltemne og består av 2 moduler beskrevet nærmere i emnebeskrivelsen som dere kan lese på denne linken:  https://uit.no/utdanning/emner/emne?p_document_id=508668

Studiesenteret Finnsnes og Målselv kommune arbeider for å bygge ut tilbudet til et årsstudium idrett som kan inngå
i en Bachelor idrett.  Årsstudium idrett utgjør 60 STP.  Bachelor idrett utgjør 180 STP.
Årsstudium idrett kan søkes innpasset i bachelorstudiet ved UiT og ved andre utdanningsinstitusjoner.

Våren 2018 arbeider vi for å kunne tilby emnet IDR-1311 Trenings og bevegelseslære med basistrening.
Søknadsfrist: 1. desember 2017

Informasjon om emnet kommer ila høsten 2017. https://uit.no/utdanning/program/345134/idrett_-_bachelor

Studenter kan søke opptak på enkeltemne.
Se info her: https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=160521&p_dimension_id=88200

Søknadskode: 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Du trenger ikke nå å oppgi hvilke emner du søker opptak til.
Kontakt oss dersom du har spørsmål om opptak, ta kontakt med oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller 776 44960.

Søknadsfrist var 1. juni 2017
Som det også fremgår av emnebeskrivelsen består undervisningen av forelesninger og arbeid
i digitalt klasserom, samt fysiske gruppemøter og gruppearbeid på nett.
Arbeidet i digitalt klasserom skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over
oppgaver og spørsmål som blir behandlet i forelesningene og lærebøkene.

Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i studiet.
Studentene diskuterer og besvarer ulike former for arbeidskrav gjennom hele studiet (emnet).

Emnet er ikke utviklet til å kunne være fullstendig nettbasert og det vil derfor kreve noen desentraliserte tilpasninger.
Derfor vil det bli gjennomført undervisning med tre dagssamlinger for de desentraliserte studentene i Midt-Troms på Bardufoss.
Dette vil inkludere en oppstartsamling der vi gjennomgår emnet, forventningene til studiedeltakelse
og arbeidet på nett med arbeidskravene.

Samling nummer to vil være en ren undervisningssamling med faglærere til stede,
mens den siste samlingen vil være fremlegg og drøftinger av arbeidskrav der studenter og faglærer møtes.
Når og hvor vil bli bestemt senere, men oppstart forventes ultimo august eller primo september.

Eksamen for emnet er en ukes hjemmeeksamen over et gitt tema, 5-7 sider.
Denne vil kunne gjennomføres på distanse.

Pensumlitteraturen for exfac.
Pensumlitteratur Idrett Tromsø 1. studieår 2017-18 (pr 19.06.17):

IDR-0110 Ex.fac. idrett 10 sp høst 2017:
Bårnes, V. & Løkse, M. (2011). Informasjonskompetanse - håndbok i kildebruk og referanseteknikker. Kristiansand: Høyskoleforlaget (Side 11-76).
Dysthe, O. Hertzberg, F, T. Løkensgard Hoel (2010) Å skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning. Abstrakt forlag. ISBN: 9788279352938
Kompendium: IDR-0110: Examen facultatum idrett. UiT. 2017
Kolbjørn Rafoss og Cecilie Harr Moen
Rafoss, K. & Breivik, G. (2017): Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet.  Rapport Helsedirektoratet. 125 sider.
Tordson, Bjørn (2010). Friluftsliv, kultur og samfunn. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (Utvalgte kapitler).

Kostnader:
Studentene må melde seg opp til undervisning og eksamen og betale semesteravgift til Samskipnaden.
Dette i henhold til Lov om studentsamskipnader, § 10. Semesteravgift.
Inneværende semester (vår 2017) er avgiften kr. 590,- pr student.

Kontaktpersoner UIT:

Arnfinn Andersen
Assisterende instituttleder
Idrettshøgskolen
UiT Norges arktiske universitet/UiT The Artic University of Norway
Phone: +47 776 60604 mobil +47 90690554
Web: www.uit.no/helsefag

Per Jenssen
Studieleder
Idrettshøgskolen
UiT Norges arktiske universitet/UiT The Artic University of Norway
Phone: +47 776 60456
Web: www.uit.no/helsefag

Kontaktperson Studiesenteret Finnsnes:
Daglig leder Vidar Gunnberg
Phone: +47 90162715
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.