Studier/Kurs:

Studietilbud

Her finner du oversikt over våre studietilbud

Les mer ...

Studier/Kurs:

Studier som pågår

Her finner du informasjon om studier som pågår i dag

Les mer ...

Studier/Kurs:

Kurstilbud

Her finner du oversikt over våre kurstilbud

Les mer ...

Forskning:

Forskningsaktivitet

Her finner du informasjon om vår forskningsaktivitet og en liten presentasjon av våre doktorgradsstipendiater

Les mer ...

Kontakt oss

Ansatte

Kontaktinformasjon til alle ansatte i Studiesenteret

Les mer ...

Møterom/Konferanserom:

Leie av møterom

Her finner du priser på leie av rom til møter og konferanser. Vi leier ut rom i alle størrelser, fra grupperom til auditorium

Les mer ...

Nyheter

Informasjon

Her finner du oppdaterte nyheter fra Studiesenteret Midt-Troms AS

Les mer ...

Examen Facultatum idrett - informasjon

Examen Facultatum idrett - informasjon
«Det vil bli tre dagssamlinger for de desentraliserte studentene i Midt-Troms/Bardufoss.
Dette vil inkludere en oppstartsamling der vi gjennomgår emnet, forventningene til studiedeltakelse og arbeidet på nett med arbeidskravene.
Samling nummer to vil være en ren undervisningssamling med faglærere til stede, mens den siste samlingen vil være fremlegg og drøftinger av arbeidskrav der studenter og faglærer møtes.»

Timeplanene er for øyeblikket ikke helt fastsatt, men slik det ser ut pr dato kan vi skissere følgende gjennomføring: 
Samling 1: Tirsdag 10. oktober (uke 41).
Samling 2: Tirsdag 24. oktober (uke 43) eller tirsdag 31. oktober (uke 44).
Samling 3: Tirsdag 14. november (uke 46).

Pensumlitteraturen for exfac.
Pensumlitteratur Idrett Tromsø 1. studieår 2017-18 (pr 19.06.17):

IDR-0110 Ex.fac. idrett 10 sp høst 2017:
Bårnes, V. & Løkse, M. (2011). Informasjonskompetanse - håndbok i kildebruk og referanseteknikker. Kristiansand: Høyskoleforlaget (Side 11-76).
Dysthe, O. Hertzberg, F, T. Løkensgard Hoel (2010) Å skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning. Abstrakt forlag. ISBN: 9788279352938
Kompendium: IDR-0110: Examen facultatum idrett. UiT. 2017
Kolbjørn Rafoss og Cecilie Harr Moen
Rafoss, K. & Breivik, G. (2017): Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet.  Rapport Helsedirektoratet. 125 sider.
Tordson, Bjørn (2010). Friluftsliv, kultur og samfunn. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (Utvalgte kapitler).

Eksamen:
En ukes individuell hjemmeeksamen i overgangen november – desember (uke 48 / 49).
Fastsetting av endelige datoer vil vi ha klart når opptaket, registrering av studenter vil være klart ca. 1. uka av september.

De som har søkt enkeltemne får først i slutten av juli vite om de har studierett.
Dere vil da få informasjon om hvordan dere skal semester-registrere seg og melde seg opp til eksamen i enkeltemnet.
Dette må dere gjøre innen 1.9. 207. Først den 2.9 vil vi ved Idrettshøgskolen ha oversikt over hvilke studenter som er meldt opp og godkjent som student til emnet Ex.fak idrett som vi tilbyr på Bardufoss.
Hvis noe fremdeles er uklart er det bare å ta kontakt med oss.