Studier/Kurs:

Studietilbud

Her finner du oversikt over våre studietilbud

Les mer ...

Studier/Kurs:

Studier som pågår

Her finner du informasjon om studier som pågår i dag

Les mer ...

Studier/Kurs:

Kurstilbud

Her finner du oversikt over våre kurstilbud

Les mer ...

Forskning:

Forskningsaktivitet

Her finner du informasjon om vår forskningsaktivitet og en liten presentasjon av våre doktorgradsstipendiater

Les mer ...

Kontakt oss

Ansatte

Kontaktinformasjon til alle ansatte i Studiesenteret

Les mer ...

Møterom/Konferanserom:

Leie av møterom

Her finner du priser på leie av rom til møter og konferanser. Vi leier ut rom i alle størrelser, fra grupperom til auditorium

Les mer ...

Nyheter

Informasjon

Her finner du oppdaterte nyheter fra Studiesenteret Midt-Troms AS

Les mer ...

SUKSESS - Informasjonsmøtet om desentralisert vernepleierutdanning fra UiT i Harstad

Torsdag 21. september gjennomførte studieleder Kirsti Koppen (Avdeling vernepleie) og Førstekonsulent Linda Pettersen (Seksjon for studiestøtte) fra UiT i Harstad et informasjonsmøte i Kunnskapsparken Finnsnes. 
Møtet omhandlet det desentraliserte studietilbudet for vernepleie fra UiT i Harstad som skal starte opp mandag 22. januar 2018 på Studiesenteret Finnsnes.  Tilbudet gir en fullverdig Bachelor som gjennomføres over 4 år og ukesamlingene gjennomføres hhv i Harstad og på Finnsnes. Fristen for å søke på studiet er 15. oktober 2017.

Etter en introduksjon om selve studiet og de muligheter det gir i arbeidslivet ble det stilt mange oppklarende spørsmål fra et fantastisk oppmøte på hele 62 interesserte og motiverte (studenter)
Dette viser med tydelighet at Studiesenterets arbeid med å få et slikt tilbud til Midt-Troms har vært et riktig satsningsområde, og at behovet for denne type utdanning er stort.

UiT i Harstad og Studiesenteret Finnsnes ser fram til oppstarten av kull DEVU 40 i januar 2018 og under informasjonsmøtet ble det også gitt informasjon om tilgjengeligheten på lokaler og den støtten som Studiesenteret i samarbeid med Lenvik bibliotek (studiebibliotek) kan gi studentene.

Les mer . . .