Studier/Kurs:

Studietilbud

Her finner du oversikt over våre studietilbud

Les mer ...

Studier/Kurs:

Studier som pågår

Her finner du informasjon om studier som pågår i dag

Les mer ...

Studier/Kurs:

Kurstilbud

Her finner du oversikt over våre kurstilbud

Les mer ...

Forskning:

Forskningsaktivitet

Her finner du informasjon om vår forskningsaktivitet og en liten presentasjon av våre doktorgradsstipendiater

Les mer ...

Kontakt oss

Ansatte

Kontaktinformasjon til alle ansatte i Studiesenteret

Les mer ...

Møterom/Konferanserom:

Leie av møterom

Her finner du priser på leie av rom til møter og konferanser. Vi leier ut rom i alle størrelser, fra grupperom til auditorium

Les mer ...

Nyheter

Informasjon

Her finner du oppdaterte nyheter fra Studiesenteret Midt-Troms AS

Les mer ...

Forskningsdagene - Arrangementet til Studiesenteret Finnsnes

Forskningsdagen ved Studiesenteret Finnsnes ble også i år gjennomført med stor suksess, tirsdag 26. september.

Ordfører Geir-Inge Sivertsen åpnet arrangement med sitt perspektiv på begrepet «Verdier» og betydningen det har i vår region.

Stipendiat Ragnvald Storvoll fortsatte med en presentasjon av Byregionprogrammet og hvilken betydning samhandlingen mellom alle 8 Midt-Troms kommunene har for økt verdiskapning og hvilken betydning det har for ungdommen sett i et langsiktig perspektiv.

Deretter gav Nordborg videregående skole, ungdomskolen i Lenvik ved Michael Andersen og Forsvaret sin tolkning på «Verdier».

Avslutningsvis holdt Pål Moddy Knutsen et foredrag knyttet til sin masteroppgave om rensing av CO2 sett i relasjon til tiltak Finnfjord AS har iverksatt for å redusere utslippene.
Han forklarte også på en forbilledlig måte hvor avhengig hele verden er av produksjonen av ferrosilisium og hvilke muligheter rensingen av CO2 gjennom algeprosjektet til UiT og Finnfjord AS kan gi.

Se for øvrig vedlagt presentasjon for en mer detaljert informasjon om hvert enkelt bidrag.