Studier/Kurs:

Studietilbud

Her finner du oversikt over våre studietilbud

Les mer ...

Studier/Kurs:

Studier som pågår

Her finner du informasjon om studier som pågår i dag

Les mer ...

Studier/Kurs:

Kurstilbud

Her finner du oversikt over våre kurstilbud

Les mer ...

Forskning:

Forskningsaktivitet

Her finner du informasjon om vår forskningsaktivitet og en liten presentasjon av våre doktorgradsstipendiater

Les mer ...

Kontakt oss

Ansatte

Kontaktinformasjon til alle ansatte i Studiesenteret

Les mer ...

Møterom/Konferanserom:

Leie av møterom

Her finner du priser på leie av rom til møter og konferanser. Vi leier ut rom i alle størrelser, fra grupperom til auditorium

Les mer ...

Nyheter

Informasjon

Her finner du oppdaterte nyheter fra Studiesenteret Midt-Troms AS

Les mer ...

"Sjømatproduksjon"  - 10 stp.  -  Informasjonsmøte  9. november 2017

Den 9. november kl 1700 - 1900 vil UiT gjennomføre et informasjonsmøte i Kunnskapsparken på Finnsnes
om emnet «Sjømatproduksjon». Margrethe Esaiassen, Ingrid Hovda Lien og Konstanse Karlsen fra UiT
vil presentere emnet og fokusere på følgende:

  • Det praktiske opplegget rundt samlingene
  • Hva vil deltakerne lære og sitte igjen med etter kurset
  • Og litt om det praktiske, hvordan søke og lignende.

Les mer . . .

Emnet fokuserer på prosesser og produkter i norsk sjømatindustri, og problemstillinger fra fangst og oppdrett.
Sentrale prosesser brukt i industriell bearbeiding av fisk og skalldyr blir gjennomgått, samt faktorer som påvirker
kvalitet og utbytte av produktene.
Innføring i kvalitetsforringende prosesser i fisk og skalldyr, og kvalitetsvurdering av råstoff og produkter blir vektlagt».
Studiet passer meget godt både for oppdrettsnæringen og hvitfisknæringen.

Vi er oppmerksom på at vinteren/våren er en travel tid for næringen så det vil kun være en samling i februar/mars.
Se vedlegg . . .