Studier/Kurs:

Studietilbud

Her finner du oversikt over våre studietilbud

Les mer ...

Studier/Kurs:

Studier som pågår

Her finner du informasjon om studier som pågår i dag

Les mer ...

Studier/Kurs:

Kurstilbud

Her finner du oversikt over våre kurstilbud

Les mer ...

Forskning:

Forskningsaktivitet

Her finner du informasjon om vår forskningsaktivitet og en liten presentasjon av våre doktorgradsstipendiater

Les mer ...

Kontakt oss

Ansatte

Kontaktinformasjon til alle ansatte i Studiesenteret

Les mer ...

Møterom/Konferanserom:

Leie av møterom

Her finner du priser på leie av rom til møter og konferanser. Vi leier ut rom i alle størrelser, fra grupperom til auditorium

Les mer ...

Nyheter

Informasjon

Her finner du oppdaterte nyheter fra Studiesenteret Midt-Troms AS

Les mer ...

Informasjonsmøte 15.02 - Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7 (5-årig master)

Samlingsbasert tilbud fra Høgskolen Sørøst–Norge på Studiesenteret Finnsnes
Vil du gi barn en god oppstart på skoletiden.
Som grunnskolelærer blir du ekspert på begynneropplæring og du bidrar til å ivareta barns nysgjerrighet og lærelyst.
Den nye 5-årige grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 gir deg lektorkompetanse.

Den 15. februar kl 1800 kommer Høgskolen i Sørøst-Norge representert med rådgiverne Sissel Rønningsland og
Bente Selliseth til Kunnskapsparken på Finnsnes, for å informere om Grunnskolelærerutdanningen for trinn 1 - 7
som starter høsten 2018.

Søknadsfristen er 1. mars 2018.
Søkeportalen er enda ikke åpnet, men fom 1. februar vil nettsiden til HSN være oppdatert ift innholdet i studiet.