Studier/Kurs:

Studietilbud

Her finner du oversikt over våre studietilbud

Les mer ...

Studier/Kurs:

Studier som pågår

Her finner du informasjon om studier som pågår i dag

Les mer ...

Studier/Kurs:

Kurstilbud

Her finner du oversikt over våre kurstilbud

Les mer ...

Forskning:

Forskningsaktivitet

Her finner du informasjon om vår forskningsaktivitet og en liten presentasjon av våre doktorgradsstipendiater

Les mer ...

Kontakt oss

Ansatte

Kontaktinformasjon til alle ansatte i Studiesenteret

Les mer ...

Møterom/Konferanserom:

Leie av møterom

Her finner du priser på leie av rom til møter og konferanser. Vi leier ut rom i alle størrelser, fra grupperom til auditorium

Les mer ...

Nyheter

Informasjon

Her finner du oppdaterte nyheter fra Studiesenteret Midt-Troms AS

Les mer ...

Unik mulight til Grunnskolelærerutdanning 1–7, Ledige studieplasser

Studiesenteret Midt-Troms kan i samarbeid med Universitetet Sørøst – Norge tilby 5-årig desentralisert Master, heltid, samlingsbasert, nettbasert Grunnskolelærerutdanning fom høsten 2018.

Hvis du er interessert i tilbudet så er det nå mulig fom 20. juli til begynnelsen av august via «Samordna opptak» å søke på ledige studieplasser gitt at du oppfyller følgende opptakskrav som kommer i tillegg til kravet om generell studiekompetanse:

  • Du må dokumentere gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og minst 35 skolepoeng.
  • Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Studiet krever følgende attester: Politiattest og Medisinattest.
Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden.

Gå inn på «Samordna opptak» og søk: HSN Finnsnes på ledige studieplasser.

For mer informasjon om tilbudet: www.ssmt.no eller ring 90162715