Studiesenteret Midt-Troms AS får «Regionale tilbud» fra ILP innenfor videreutdanningsstrategien for Kvalitet. I 2019/2020, Norsk 1 for 1-7 trinn (samlingsbasert ved Studiesenteret Midt-Troms) er et tilbud for lærere i Midt-Troms som ikke har 30 stp. fra før.

http://uit.no/evu/regional oppdateres tidlig i januar, med mer informasjon, samt oppdatert mal for registrering av søknad.

 

Les mer:

https://www.facebook.com/UITILPEVU/photos/a.1055919234477389/2085670081502294/

 

Bilderesultat for norsk lærere utdanning bilde