Studier/Kurs:

Studietilbud

Her finner du oversikt over våre studietilbud

Les mer ...

Studier/Kurs:

Studier som pågår

Her finner du informasjon om studier som pågår i dag

Les mer ...

Studier/Kurs:

Kurstilbud

Her finner du oversikt over våre kurstilbud

Les mer ...

Forskning:

Forskningsaktivitet

Her finner du informasjon om vår forskningsaktivitet og en liten presentasjon av våre doktorgradsstipendiater

Les mer ...

Kontakt oss

Ansatte

Kontaktinformasjon til alle ansatte i Studiesenteret

Les mer ...

Møterom/Konferanserom:

Leie av møterom

Her finner du priser på leie av rom til møter og konferanser. Vi leier ut rom i alle størrelser, fra grupperom til auditorium

Les mer ...

Nyheter

Informasjon

Her finner du oppdaterte nyheter fra Studiesenteret Midt-Troms AS

Les mer ...

Informasjonsmøter om sykepleierutdanning - oppstart jan. 2015

 

Desentralisert deltid bachelorutdanning i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet

Desentralisert deltids sykepleierutdanning (DSU) har hatt opptak av studenter siden 1990 med mål om å styrke tilgangen på sykepleiere i distriktskommunene.
Studiet organiseres i grupper knyttet opp mot studiested Bardufoss, Finnsnes, Nord-Troms og Tromsø.

Det er opptak av kull hvert 2. år og neste kull, totalt 75 studenter, har oppstart i januar 2015. Søknadsfrist er 15.oktober 2014.

Opptak til sykepleierutdanningen kan være på grunnlag av studiekompetanse eller realkompetanse.
DSU er en 4-årig deltidsutdanning der det veksles mellom teori- og praksisundervisning. Den teoretiske delen gjennomføres ved lokalt studiested med ukentlig timeplanfestet undervisning, videokonferanse eller nettbasert læring. Undervisning gjennomføres også i Tromsø som ukesamlinger.
 
Universitetslektorer tilknyttet DSU, med daglig virke ved de ulike studiesteder, har ansvar for undervisning, veiledning og oppfølging av studentene.
Praksis gjennomføres i kommunehelsetjenesten og ved spesialisthelsetjenesten ved UNN Tromsø.

Informasjonsmøte på Bardufoss  i Målselv Næringshage den 15. sep kl 1800 og på Studiesenteret Finnsnes, Kunnskapsparken Finnsnes,
rom 221, torsdag 18. SEP kl 18.00.
 
For mer informasjon: uit.no/helsefak/dsu

Se også: Bachelor i sykepleie – desentralisert deltid 4 år (180 stp) - oppstart januar 2015

Se også: Nytt opptak av studenter ved desentralisert sykepleierutdanning