Studier/Kurs:

Studietilbud

Her finner du oversikt over våre studietilbud

Les mer ...

Studier/Kurs:

Studier som pågår

Her finner du informasjon om studier som pågår i dag

Les mer ...

Studier/Kurs:

Kurstilbud

Her finner du oversikt over våre kurstilbud

Les mer ...

Forskning:

Forskningsaktivitet

Her finner du informasjon om vår forskningsaktivitet og en liten presentasjon av våre doktorgradsstipendiater

Les mer ...

Kontakt oss

Ansatte

Kontaktinformasjon til alle ansatte i Studiesenteret

Les mer ...

Møterom/Konferanserom:

Leie av møterom

Her finner du priser på leie av rom til møter og konferanser. Vi leier ut rom i alle størrelser, fra grupperom til auditorium

Les mer ...

Nyheter

Informasjon

Her finner du oppdaterte nyheter fra Studiesenteret Midt-Troms AS

Les mer ...

Informasjon om Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) deltidsstudie 60 sp i Tromsø

Praktisk pedagogisk utdanning 8-13 lyses ut på høsten. Du søker enten på PPU for Allmenfagslærere, eller PPU for yrkesfaglærere.
Søknadsfrist er 1. november. Du søker via Universitetet i Tromsøs nettsider.

Studiet er samlingsbasert over to år. Første samling vil være i januar/februar 2015 i Tromsø.

Når du søker på studiet så laster du inn all dokumentasjon på din utdannelse, bortsett fra utdanning som du har tatt ved Universitetet i Tromsø.

Opptakskravet for PPU for Allmennfagslærere er:

Universitets- og/eller høgskoleutdanning med 2 relevante skolefag hvert på minst 60 studiepoeng og tilsammen minst 180 studiepoeng.
Opptak skjer under forutsetning av at det kan gis relevant tilbud i fagdidaktikk og i praksis.

Opptakskravet for PPU Yrkesfaglærere er:

Fullført treårig relevant profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års relevant yrkespraksis.
eller
Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående opplærings nivå og fire års yrkespraksis.

Hvis du søker på PPU for Allmenfagslærere

så er det ett krav om 2 relevante skolefag. Relevante skolefag, som vi har fagdidaktisk tilbud i er: Norsk, Fransk, Engelsk, Spansk, Tysk, Samisk, Religion, Samfunnsfag, Matematikk, Biologi, Fysikk og Kjemi.
Vi har dessverre ikke tilbud til søkere med to fremmedspråk.

UiT er ikke ferdige med å planlegge undervisningen på PPU Deltid. Hvis UiT følger tidligere års organisering rundt undervisning, som var slik at de hadde to dagers samlinger ute i regionene, i tillegg til ukesamlinger eller tre-dager samlinger i Tromsø, og hvis det er tilstrekkelig med søkere fra Finnsnesområdet, så er det mulig at noen av de to-dagers samlingene vil være på Finnsnes.