Studier/Kurs:

Studietilbud

Her finner du oversikt over våre studietilbud

Les mer ...

Studier/Kurs:

Studier som pågår

Her finner du informasjon om studier som pågår i dag

Les mer ...

Studier/Kurs:

Kurstilbud

Her finner du oversikt over våre kurstilbud

Les mer ...

Forskning:

Forskningsaktivitet

Her finner du informasjon om vår forskningsaktivitet og en liten presentasjon av våre doktorgradsstipendiater

Les mer ...

Kontakt oss

Ansatte

Kontaktinformasjon til alle ansatte i Studiesenteret

Les mer ...

Møterom/Konferanserom:

Leie av møterom

Her finner du priser på leie av rom til møter og konferanser. Vi leier ut rom i alle størrelser, fra grupperom til auditorium

Les mer ...

Nyheter

Informasjon

Her finner du oppdaterte nyheter fra Studiesenteret Midt-Troms AS

Les mer ...

Praktiskpedagogisk utdanning (PPU) på Finnsnes (60 stp)

Heltid- og deltidsstudie (60 studiepoeng)

Studiet er et ordinærstudium, og det betyr at studenten kun betaler semesteravgift og litteraturen de skaffer seg under studiet.

Yrkesmuligheter

Praktisk-pedagogisk utdanning bygger på studier i fag eller på en yrkesutdanning med praksis og yrkesteori og kvalifiserer for arbeid på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnskolen, i videregående opplæring og i voksenopplæring. Studiet kvalifiserer for tilsetting som adjunkt, lektor eller yrkesfaglærer i det norske skoleverket. 

Som del av 5-årig integrert lærerutdanning inngår PPU-studiet i kvalifiseringen for tilsetting som lektor.

Opptakskrav

  • Fullført allmennfaglig universitets- eller høgskoleutdanning av minimum tre års omfang. Det kreves en fordypning på minimum 60 stp (20 vekttall) i ett sentralt skolefag, eller
  • Fullført tre-årig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning og minimum to års yrkespraksis, eller Fag-/svennebrev, eller
  • Annen fullført 3-årig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, yrkesteoretisk utdanning og minimum to års yrkespraksis.

Ved hvert opptak tas det opp inntil 60 studenter. Søkere som ikke kan gis et adekvat  undervisningstilbud i fag- eller yrkesdidaktikk, eller som ikke kan gis tilfredsstillende praksisopplæring, tas ikke opp.

Vi har fagdidaktisk tilbud i norsk, fremmedspråk, matematikk, naturfag samfunnsfag og yrkesfag.

Søknadsfrist

Heltidsstudiet i Alta:

Søknadsfrist 15. april 2014, med oppstart i august 2014.

Deltidsstudie:

Søknadsfrist 1. november 2014, med oppstart våren 2015.

Hvordan søke?

Gå inn på www.uit.no – For studiesøkere – Studieprogrammer – Praktisk pedagogisk utdanning.

Beskrivelse av studiet

PPU-studiet i Tromsø veksler mellom perioder med teoriundervisning og praksisutplassering. Det er to perioder med veiledet undervisningspraksis, hver periode på 7 uker. Studenter som er i undervisningsstilling får godskrevet egen yrkespraksis som en del av praksisopplæringen etter nærmere  bestemte regler. Teoriundervisningen gjennomføres før og etter praksisperiodene. Det legges stor vekt på helhet og sammenheng i studiet; mellom pedagogikk og fag-/yrkesdidaktikk i teoriopplæringen og generelt mellom teori og praksis. Studiet kan gjennomføres som ettårig heltidsstudium, som toårig deltidsstudium eller som en del av universitetets integrerte 5-årige lærerutdanninger.

Les mer på UiT sine nettsider

Nærmere opplysninger om studiet kan fås ved henvendelse til: 

May Jensen
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf. 77 64 52 86

Vedlegg:
FilMediaDato
Last ned denne filen (PPU_folder.pdf)PPU brosjyre