Studier/Kurs:

Studietilbud

Her finner du oversikt over våre studietilbud

Les mer ...

Studier/Kurs:

Studier som pågår

Her finner du informasjon om studier som pågår i dag

Les mer ...

Studier/Kurs:

Kurstilbud

Her finner du oversikt over våre kurstilbud

Les mer ...

Forskning:

Forskningsaktivitet

Her finner du informasjon om vår forskningsaktivitet og en liten presentasjon av våre doktorgradsstipendiater

Les mer ...

Kontakt oss

Ansatte

Kontaktinformasjon til alle ansatte i Studiesenteret

Les mer ...

Møterom/Konferanserom:

Leie av møterom

Her finner du priser på leie av rom til møter og konferanser. Vi leier ut rom i alle størrelser, fra grupperom til auditorium

Les mer ...

Nyheter

Informasjon

Her finner du oppdaterte nyheter fra Studiesenteret Midt-Troms AS

Les mer ...

Lørdagsuniversitetet 7. mars kl. 13:00

LØRDAGSUNIVERSITET I KUNNSKAPSPARKEN FINNSNES

Lørdagsuniversitetet er et åpent populærvitenskapelig tilbud bestående av foredrag fra forskere ved Norges arktiske universitet (UiT),
og har som mål å kombinere det nyttige med det behagelige.

Lørdagsuniversitetet er en fin møteplass hvor befolkningen og universitetet kan komme i kontakt med hverandre.
Lørdagsuniversitet er et gratis arrangement og vårens hovedtema er FOLKEHELSE.

God kommunikasjon og formidling av sitt arbeid er en del av UiTs strategi fram mot 2020.
Blant annet skal UiT preges av en god kultur for allmennrettet formidling gjennom åpne kanaler for publisering samt gjennom utstillinger, tidsskrifter og media. 

Lørdagsuniversitet er en arena for allmennrettet formidling og vil bli gjennomført på lørdager kl 1300 i Kunnskapsparken Finnsnes med Studiesenteret som arrangør. Foredragene varer normalt ca 40-45 minutter med påfølgende spørsmålsrunde.

Lørdag 7. mars kl 1300 ”Sjømat og helse og noen nyheter om mattrygghet” ved professor Ragnar Olsen.

Vi oppfordrer flest mulig til å stille slik at dette blir et fast tilbud fra UiT for befolkningen i Midt-Troms.
Lørdagsuniversitetet kan kombineres med besøk i biblioteket der man kan se på interessante vandreutstillinger fra inn og utland i regi av Midt-Troms museum.
I tillegg kan man i kafé Okazo i hyggelige og rolige omgivelser få noe godt å bite i.

Det vil komme egne postere som vil gi ytterligere informasjon om hvert arrangement.
Distribuer gjerne informasjonen internt i egen organisasjon og andre interessenter.