Studier/Kurs:

Studietilbud

Her finner du oversikt over våre studietilbud

Les mer ...

Studier/Kurs:

Studier som pågår

Her finner du informasjon om studier som pågår i dag

Les mer ...

Studier/Kurs:

Kurstilbud

Her finner du oversikt over våre kurstilbud

Les mer ...

Forskning:

Forskningsaktivitet

Her finner du informasjon om vår forskningsaktivitet og en liten presentasjon av våre doktorgradsstipendiater

Les mer ...

Kontakt oss

Ansatte

Kontaktinformasjon til alle ansatte i Studiesenteret

Les mer ...

Møterom/Konferanserom:

Leie av møterom

Her finner du priser på leie av rom til møter og konferanser. Vi leier ut rom i alle størrelser, fra grupperom til auditorium

Les mer ...

Nyheter

Informasjon

Her finner du oppdaterte nyheter fra Studiesenteret Midt-Troms AS

Les mer ...

Vi har ennå noen ledige plasser på kurset 18.-19.mai !

Til virksomhetsledere og andre avdelingsledere med ansvar for ferievikarer og helsepersonell som skal delta i en begrenset del av legemiddelhåndteringen på sitt tjenestested  !

Kurset er bestillt fra Sykehusapoteket Nord, Tromsø. Se nærmere innhold av kurset på vår nettside: www.stud-fin.no under Kurstilbud.

På bakgrunn av tidligere erfaring, har vi hatt så stor påmelding at ikke alle kunne få plass. Derfor har vi valgt å arrangere 2 kurs med felles kursprøvedag den 2. juni.
Første kurs : 11. og 12. mai, fra kl. 09.00- 15.00
Andre kurs :  18. og 19. mai, fra kl. 09.00-15.00

Påmeldingsskjema finner du neders på siden her : http://www.stud-fin.no/index.php/studier-kurs/kurs/56-nytt-legemiddelhandteringskurs-i-juni

Vær snar å melde på at du sikrer deg plass. Seneste PÅMELDINGSFRIST er 30.april !