Studier/Kurs:

Studietilbud

Her finner du oversikt over våre studietilbud

Les mer ...

Studier/Kurs:

Studier som pågår

Her finner du informasjon om studier som pågår i dag

Les mer ...

Studier/Kurs:

Kurstilbud

Her finner du oversikt over våre kurstilbud

Les mer ...

Forskning:

Forskningsaktivitet

Her finner du informasjon om vår forskningsaktivitet og en liten presentasjon av våre doktorgradsstipendiater

Les mer ...

Kontakt oss

Ansatte

Kontaktinformasjon til alle ansatte i Studiesenteret

Les mer ...

Møterom/Konferanserom:

Leie av møterom

Her finner du priser på leie av rom til møter og konferanser, Vi leier ut rom i alle størrelser, fra grupperom til auditorium

Les mer ...

Nyheter

Informasjon

Her finner du oppdaterte nyheter fra Studiesenteret Finnsnes

Les mer ...

Vi har ennå noen ledige plasser på kurset 18.-19.mai !

Til virksomhetsledere og andre avdelingsledere med ansvar for ferievikarer og helsepersonell som skal delta i en begrenset del av legemiddelhåndteringen på sitt tjenestested  !

Kurset er bestillt fra Sykehusapoteket Nord, Tromsø. Se nærmere innhold av kurset på vår nettside: www.stud-fin.no under Kurstilbud.

På bakgrunn av tidligere erfaring, har vi hatt så stor påmelding at ikke alle kunne få plass. Derfor har vi valgt å arrangere 2 kurs med felles kursprøvedag den 2. juni.
Første kurs : 11. og 12. mai, fra kl. 09.00- 15.00
Andre kurs :  18. og 19. mai, fra kl. 09.00-15.00

Påmeldingsskjema finner du neders på siden her : http://www.stud-fin.no/index.php/studier-kurs/kurs/56-nytt-legemiddelhandteringskurs-i-juni

Vær snar å melde på at du sikrer deg plass. Seneste PÅMELDINGSFRIST er 30.april !