Studier/Kurs:

Studietilbud

Her finner du oversikt over våre studietilbud

Les mer ...

Studier/Kurs:

Studier som pågår

Her finner du informasjon om studier som pågår i dag

Les mer ...

Studier/Kurs:

Kurstilbud

Her finner du oversikt over våre kurstilbud

Les mer ...

Forskning:

Forskningsaktivitet

Her finner du informasjon om vår forskningsaktivitet og en liten presentasjon av våre doktorgradsstipendiater

Les mer ...

Kontakt oss

Ansatte

Kontaktinformasjon til alle ansatte i Studiesenteret

Les mer ...

Møterom/Konferanserom:

Leie av møterom

Her finner du priser på leie av rom til møter og konferanser. Vi leier ut rom i alle størrelser, fra grupperom til auditorium

Les mer ...

Nyheter

Informasjon

Her finner du oppdaterte nyheter fra Studiesenteret Midt-Troms AS

Les mer ...

Forskning ved Studiesenteret

Studiesenteret Finnsnes er i gang med å utvikle et FoU – nettverk
og bygge opp forskningsaktivitet i Midt-Troms.

Målsettingen er å tilføre bedrifter og institusjoner ny kunnskap og bidra til spisskompetanse både i offentlig og privat sektor.
FoU – aktiviteten tar utgangspunkt i problemstillinger som kommer til uttrykk i regionen, vil ha en klar lokal og regional forankring,
men nasjonal og internasjonal orientering. Aktiviteten vil ha et særlig fokus på behovet for ny kunnskap og analytisk kompetanse.

Studiesenteret fikk innvilget 3,24 mill fra Troms Fylkeskommune for en treårsperiode fra januar 2015 til denne virksomheten.
Tematisk vil forskningsaktiviteten særlig fokuserer på Midt-Troms som fiskeri og turistregion.
Disse miljøene er i sin tur sterkt påvirket av levedyktige lokalsamfunn, demografi og bosettingsmønster, utdanningstilbud,
helse - og omsorgstjenester, forvaltning og organisering. Disse områdene vil derfor også få oppmerksomhet i FoU – aktiviteten.

Forskere fra Universitetet i Tromsø vil i samarbeid med aktuelle forskningsmiljø i landsdelen stå for utformingen av forskningsvirksomheten.
Referansegrupper fra Midt – Troms skal medvirke i arbeidet med å utvikle relevante forsknings og utviklingsområder.

Professor Jens - Ivar Nergård er engasjert som forskningsleder ved Studiesenteret i 20 % stilling og vil lede arbeide med å utvikle FoU – virksomheten.