Studier/Kurs:

Studietilbud

Her finner du oversikt over våre studietilbud

Les mer ...

Studier/Kurs:

Studier som pågår

Her finner du informasjon om studier som pågår i dag

Les mer ...

Studier/Kurs:

Kurstilbud

Her finner du oversikt over våre kurstilbud

Les mer ...

Forskning:

Forskningsaktivitet

Her finner du informasjon om vår forskningsaktivitet og en liten presentasjon av våre doktorgradsstipendiater

Les mer ...

Kontakt oss

Ansatte

Kontaktinformasjon til alle ansatte i Studiesenteret

Les mer ...

Møterom/Konferanserom:

Leie av møterom

Her finner du priser på leie av rom til møter og konferanser. Vi leier ut rom i alle størrelser, fra grupperom til auditorium

Les mer ...

Nyheter

Informasjon

Her finner du oppdaterte nyheter fra Studiesenteret Midt-Troms AS

Les mer ...

Videreutdanning i Psykososialt arbeid med barn og unge til Finnsnes - oppstart 1. september 2015

Til Studenter

Velkommen som student til videreutdanning i Psykososialt arbeid med barn og unge (Psarb) ved Studiesenter Finnsnes i regi av Høgskolen i Harstad

Vi er glade for at du ønsker å studere ved vår videreutdanning, og vi vil på denne måten ønske deg hjertelig velkommen.
En av høgskolens viktigste mål er å bidra til å øke fagkompetansen i landsdelen og vi har som mål å være ledende innen helse- og sosialfagene.
Institutt for helse- og sosialfag har ansvar for høgskolens satsning på utdanning utover bachelornivå, og vi tilstreber å utdanne kompetente, analytiske og reflekterte yrkesutøvere.
Det er også en viktig del av vår profil at studentene på dette nivå skal oppleve at studiet gir både en personlig og faglig videreutvikling ved at du som student utfordres på egne verdier og holdninger. 
Vi håper og tror at du har noen spennende og flotte år foran deg!

Studiet starter 1. september 2015 kl. 11.00 i 2 etg. ved Studiesenteret sine lokaler i Kunnskapsparken Finnsnes.
Høgskolelektor Anne-Berit Lorentsen fra Høgskolen i Harstad er kullkoordinator og ansvarlig for gjennomføring av studiet.
Kontaktperson ved Studiesenteret på Finnsnes vil være Vidar Gunnberg.
Studiet tilstreber å ha 10 felles studiepoeng med videreutdanning i Psykisk helse, det betyr at i løpet av studiet vil noen undervisninger også kunne bli lagt til Høgskolen i Harstad.

Samlingene for høsten 2015 gjennomføres på Finnsnes i uke 36, uke 41 og uke 47, med samlingsdager tirsdag- fredag.
Detaljert timeplan, semesterplan, pensumliste og øvrig informasjon vil være tilgjengelig for dere på fronter etter at dere har takket ja til studieplass og betalt semesteravgift.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål!