Studier/Kurs:

Studietilbud

Her finner du oversikt over våre studietilbud

Les mer ...

Studier/Kurs:

Studier som pågår

Her finner du informasjon om studier som pågår i dag

Les mer ...

Studier/Kurs:

Kurstilbud

Her finner du oversikt over våre kurstilbud

Les mer ...

Forskning:

Forskningsaktivitet

Her finner du informasjon om vår forskningsaktivitet og en liten presentasjon av våre doktorgradsstipendiater

Les mer ...

Kontakt oss

Ansatte

Kontaktinformasjon til alle ansatte i Studiesenteret

Les mer ...

Møterom/Konferanserom:

Leie av møterom

Her finner du priser på leie av rom til møter og konferanser, Vi leier ut rom i alle størrelser, fra grupperom til auditorium

Les mer ...

Nyheter

Informasjon

Her finner du oppdaterte nyheter fra Studiesenteret Finnsnes

Les mer ...

Idrettspedagogikk og idrettspsykologi - 10 studiepoeng - Studiested Bardufoss, vår 2018.

Tilbud om emne
”Idrettspedagogikk og idrettspsykologi”
10 studiepoeng
Vår 2018 - studiested Bardufoss

Studiesenteret Finnsnes har igangsatt nytt emne i idrettsfag fra UiT Norges arktiske universitet
våren 2018 med studiested Bardufoss.
Studiet er koordinert med Forsvarets behov for idrettskompetanse.
Tidspunktet for samlingene vil bli fastsatt senere og vil bli tilpasset øvingsaktivitet i Forsvaret.

Emnet IDR 1141 ”Idrettspedagogikk og idrettspsykologi” er på 10 studiepoeng.
Nærmere informasjon om emnets innhold, arbeidskrav og eksamen finner du her;
https://uit.no/utdanning/emner/emne?p_document_id=509112

Emnet inngår i både i Årsstudiet og i Bachelorstudiet i idrett,
og kan innpasses i begge studieprogram på begge steder (Alta og Tromsø).

Undervisningen vil bli organisert som tre 2-dagers samlinger med start kl 10 første dag
og avslutning kl 15.00 neste dag.

Samlingene for emnet Idrettspedagogikk og idrettspsykologi er planlagt slik:

  • Samling 1 i uke 7:  Onsdag 14.02 kl 10.00 til torsdag 15.02 kl 15.00
  • Samling 2 i uke 8:  Onsdag 21.02 kl 10.00 til torsdag 22.02 kl 15.00
  • Samling 3 i uke 17: Tirsdag 24.04 kl 10.00 til onsdag 25.04 kl 15.00
  • Samling 4 i uke 19: Mandag 07.05 kl 10.00 til tirsdag 08.05 kl 15.00

Samlingene skal være på samme sted som sist (Næringshagen i Målselv) Bardufoss

Pensumliste for IDR-1141:
-Pensumhefte IDR-1141 Idrettspedagogikk og –psykologi, UiT – NAU, 2018 Rekv.nr. B3/16-079
-Pensgaard, A. M. & Hollingen, E. (2006). Idrettens mentale treningslære, Gyldendal Norsk Forlag

Eksamensdatoen er 25.05.2018 (Skriftlig skoleeksamen)

Eventuelle spørsmål kan rettes til Vidar Gunnberg tlf: 90162715.

Se vedlegg: IDR info2.pdf

Vedlegg:
FilMediaDato
Last ned denne filen (IDR info2.pdf)IDR info2.pdf