Mandag 12. september presenterte masterstudenter fra UiT Campus Narvik sitt foreløpige arbeid til Stella Polaris i Kårvikhamn

Mandag 12. september presenterte 2 masterstudenter fra UiT Campus Narvik (Madina Kozlova Russland og Hao Yu Kina) sitt foreløpige arbeid
med å utvikle en mer effektiv logistikkløsning for frakt av råvarer fra kai til lager til bedriften Stella Polaris i Kårvikhamn.

Utviklingsarbeidet har kommet i gang i forbindelse med forskningsprosjektet «Forskning og Næringsutvikling i Midt-Troms som Studiesenteret Finnsnes
er ansvarlig for og UiT campus Narvik sin InterReg Nord prosjekt «Intelligent Industriell Internett (I3)».
I3 prosjekt har fokus av kompetansebygg spesielt på regionale SMBer og er med finansiert av Nordlands og Troms fylkeskommuner.

Samarbeidet med UiT Campus Narvik er spesielt interessant basert på deres ønske om å knytte nærmere kontakt med næringslivet i Troms fylke på teknologisiden.

Daglig leder ved Stella Polaris Tom Harry Klausen var så langt svært godt fornøyd med løsningen som studentene presenterte og så frem til det videre samarbeidet.
Disse studentene skal fortsette med å jobbe med bedrift-spesifisert problemstilling i sine masteroppgave prosjekt som en del av overnevnte FoU prosjekt I3.