Videreutdanningstilbud for lærere i skole og barnehager

EVU - Kompetanse for kvalitet 2017/2018
Matematikk og kompetanse for fremtidens barnehage - Søknadsfrist 1. mars 2017
https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=379888&p_dimension_id=88155

 

PED-6325 - Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1 - Søknadsfrist 15. mai 2017
https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=308641&p_dimension_id=88155&p_menu=42436

 

(Se vedlegg)