Forskningsdagene - Arrangementet til Studiesenteret Finnsnes

Forskningsdagen ved Studiesenteret Finnsnes ble også i år gjennomført med stor suksess, tirsdag 26. september.

Ordfører Geir-Inge Sivertsen åpnet arrangement med sitt perspektiv på begrepet «Verdier» og betydningen det har i vår region.

Stipendiat Ragnvald Storvoll fortsatte med en presentasjon av Byregionprogrammet og hvilken betydning samhandlingen mellom alle 8 Midt-Troms kommunene har for økt verdiskapning og hvilken betydning det har for ungdommen sett i et langsiktig perspektiv.

Deretter gav Nordborg videregående skole, ungdomskolen i Lenvik ved Michael Andersen og Forsvaret sin tolkning på «Verdier».

Avslutningsvis holdt Pål Moddy Knutsen et foredrag knyttet til sin masteroppgave om rensing av CO2 sett i relasjon til tiltak Finnfjord AS har iverksatt for å redusere utslippene.
Han forklarte også på en forbilledlig måte hvor avhengig hele verden er av produksjonen av ferrosilisium og hvilke muligheter rensingen av CO2 gjennom algeprosjektet til UiT og Finnfjord AS kan gi.

Se for øvrig vedlagt presentasjon for en mer detaljert informasjon om hvert enkelt bidrag.