Ansatte

Filter
Vidar Gunnberg Daglig leder 901 62 715
May-Wenche Undheim Koordinator helse- og sosialfag 476 54 343
Arnfinn Andersen Styreleder og konsulent helsefag 906 90 554
Lene Jørgensen Studiekoordinator 926 94 885
Alona T. Simonsen IKT konsulent 953 04 048
Kim Rune Møller IKT medarbeider 411 29 887