Nytt emne fra Årsstudium idrett: "Trenings- og bevegelseslære med basistrening" - 20 stp - søknadsfrist 1. juni - oppstart høsten 2018

Studiesenteret Midt-Troms kan nå i samarbeid med UiT Idrettshøgskolen
tilby et nytt emne fra Årsstudium idrett.

Emnet som tilbys høsten 2018 er «Trenings og bevegelseslære med basistrening» og er på 20 stp.
Undervisningen i emnet er organisert i 5-6 todagers samlinger på Bardufoss.

Les mer . . .