Unik mulight til Grunnskolelærerutdanning 1–7, Ledige studieplasser

Studiesenteret Midt-Troms kan i samarbeid med Universitetet Sørøst – Norge tilby 5-årig desentralisert Master, heltid, samlingsbasert, nettbasert Grunnskolelærerutdanning fom høsten 2018.

Hvis du er interessert i tilbudet så er det nå mulig fom 20. juli til begynnelsen av august via «Samordna opptak» å søke på ledige studieplasser gitt at du oppfyller følgende opptakskrav som kommer i tillegg til kravet om generell studiekompetanse:

  • Du må dokumentere gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og minst 35 skolepoeng.
  • Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Studiet krever følgende attester: Politiattest og Medisinattest.
Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden.

Gå inn på «Samordna opptak» og søk: HSN Finnsnes på ledige studieplasser.

For mer informasjon om tilbudet: www.ssmt.no eller ring 90162715