Idrettsstudier, Informasjon om høstens opplegg

Litt informasjon om høstens opplegg.

 • Nye studenter kan betale semesteravgift fra 2. august.
  Siste frist for semesterregistrering er 1. september for høstsemesteret
 • Studentene må melde seg opp i emnet IDR-1222 Trenings- og bevegelseslære med basistrening og
  velge «Undervisning Bardufoss»
 • Sjekkliste for nye studenter: https://uit.no/utdanning/sjekkliste. Her står det mer om semesterregistrering o.l.

IDR-1222 Trenings- og bevegelseslære med basistrening går over 2 semestre (H-18 og V-19).
Eksamen avvikles våren 2019. Tidspunkt for eksamen avklares medio desember.

Dersom dere ikke har fått studierett ved UiT for hele studieåret 2018/19, må dere søke om opptak for enkeltemner
våren 2019 innen 1. desember. 

Samlinger høsten 2018 på Rustadhøgda gjennomføres:

 •     Uke 39: tirsdag og onsdag
 •     Uke 47: onsdag og torsdag
 •     Uke 50: tirsdag og onsdag

Tidspunkt for samlinger:

 • Dag 1: kl. 10.00-16.00
 • Dag 2: kl. 08.00-14.00

Med forbehold om endringer og at det kan gå noe ekstra tid når man skal forflytte seg/ skifte til treningstøy.

Obligatorisk oppmøte:
Med utgangspunkt i emneplanen kan vi kreve 80% oppmøte (på praktiske økter og undervisning organisert som seminar).

Hvis dere har spørsmål om semesterregistrering og lignende så kontakt:
Maja Kristine Olsen
Førstekonsulent
Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet
Tlf 784 50228
www.uit.no/ih