Gladnyhet i Midt-Troms! Grunnskolelærerutdanning 1-7 fra Universitetet i Sørøst Norge (USN) hadde oppstartsmøte på Studiesenteret Midt-Troms mandag 13. august.

Det var 29 forventningsfulle studenter som møtte opp og fikk informasjon om studiet fra
Janne Madsen, Anne Lene Lindrum og Gro Benedikte Tveitan fra USN.

I alt har 30 studenter takket ja til tilbudet og første obligatoriske samling gjennomføres på Campus Notodden den 21-23. august.

Deretter blir det 2 ukesamlinger på Finnsnes pr semester, samt en del onsdager med undervisning.
I tillegg må studentene logge seg på nett omtrent hver tirsdag og torsdag for å delta på obligatorisk undervisning.

2/3 deler av studentene kommer fra Midt-Troms, mens de resterende kommer fra Balsfjord, Harstad, Narvik og Tromsø.

Omtale i Folkebladet og "Folkebladet TV"

Radio - Morgensending fra NRK Troms 15.08.2018