Informasjonsmøte - Lærer- og Barnehagelærerutdanning inkl Master påbygging

Studiesenteret Midt-Troms inviterer til informasjonsmøte om studiesenteret og mulighetene for å ta desentralisert lærer- og barnehagelærerutdanning inkl påbygningsmaster for de som allerede har en lærerutdanning og ønsker en mastergrad.

UiT Norges arktiske universitet (UiT) har lovet å starte desentralisert barnehagelærerutdanning med studiestart høsten 2020.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) tilbyr desentralisert nettstøttet lærerutdanning. 27 studenter fra Midt-Troms startet slikt studium høsten 2018. Studiesenteret ønsker å kartlegge interessen for et evt nytt opptak høsten 2020 evt 2021. Vi informerer om studiet og svarer gjerne på spørsmål om dette inkl opptakskrav.

Både UiT og USN tilbyr masterpåbygninger til lærere som allerede har en lærerutdanning og som ønsker en mastergrad. På møtet vil vi informere om disse studiene og svare på spørsmål om opptakskrav.

UIT: Tilbyr master i fagdidaktikk samlingsbasert over 4 år i flere fag. Neste opptak høsten 2020 med søknadsfrist 15. april 2020.

USN: Tilbyr desentralisert/nettstøttet masterpåbygningsstudium i fagene norsk, samfunnsfag eller engelsk med 2 ukesamlinger på Notodden i semesteret. I tillegg er det to uker med praksis den første høsten. I tillegg til samlingene er det nettundervisning en dag i uka (onsdager fra 9.15-14.30). Neste oppstart er høsten 2019 og søkning kan skje fra 25. mai til 20. juni og 1. august til 20 august. Alle kvalifiserte søkere vil få plass på tilbudet.

Vi vil informere nærmere om studietilbudene og om opptakskrav på informasjonsmøtene. Det er også mulig å få hjelp til vurdering av opptakskrav (vitnemål) og realkompetanse.

 

Master påbygning på USN kan også søkes av lærere i videregående skole, men det vil stå grunnskolelærermaster (1-7 eller 5-10) på vitnemålet.

 

Vel møtt til informasjonsmøter:

  • Studiesenteret Midt-Troms/Studiested Bardufoss i Næringshagen Målselv på Rustadhøgda onsdag 19. juni kl 1800
  • Studiesenteret Midt-Troms i Kunnskapsparken på Finnsnes torsdag 20. juni kl 1800