Torsdag 21. september gjennomførte studieleder Kirsti Koppen (Avdeling vernepleie) og Førstekonsulent Linda Pettersen (Seksjon for studiestøtte) fra UiT i Harstad et informasjonsmøte i Kunnskapsparken Finnsnes. 
Møtet omhandlet det desentraliserte studietilbudet for vernepleie fra UiT i Harstad som skal starte opp mandag 22. januar 2018 på Studiesenteret Finnsnes.  Tilbudet gir en fullverdig Bachelor som gjennomføres over 4 år og ukesamlingene gjennomføres hhv i Harstad og på Finnsnes. Fristen for å søke på studiet er 15. oktober 2017.

Etter en introduksjon om selve studiet og de muligheter det gir i arbeidslivet ble det stilt mange oppklarende spørsmål fra et fantastisk oppmøte på hele 62 interesserte og motiverte (studenter)
Dette viser med tydelighet at Studiesenterets arbeid med å få et slikt tilbud til Midt-Troms har vært et riktig satsningsområde, og at behovet for denne type utdanning er stort.

UiT i Harstad og Studiesenteret Finnsnes ser fram til oppstarten av kull DEVU 40 i januar 2018 og under informasjonsmøtet ble det også gitt informasjon om tilgjengeligheten på lokaler og den støtten som Studiesenteret i samarbeid med Lenvik bibliotek (studiebibliotek) kan gi studentene.

Les mer . . .