VID-6090 og VID-6091 Engelsk 1 for 1-7 trinn, del 1+2 - 15+15 stp. på Finnsnes

  • Emnebeskrivelse høst - Emnebeskrivelse vår
  • Samling 1: Uke 36, 2018: Tirsdag-Torsdag
  • Samling 2: Uke 42, 2018: Tirsdag-Fredag
  • Semesteroppgave leveres på slutten av høstsemesteret
  • Samling 3: Uke 05, 2019 Onsdag-Fredag
  • Samling York, England: Uke 11, 2019: Mandag-Fredag - studietur - ikke obligatorisk
  • Samling 4: Uke 14, 2019: Onsdag-Fredag
  • Muntlig eksamen: Uke 19, 2019: Torsdag/Fredag

Les mer . . .