Samlingsbasert tilbud fra HSØ "Høgskolen i Sørøst–Norge" på Studiesenteret Midt-Troms

Vil du gi barn en god oppstart på skoletiden.
Som grunnskolelærer blir du ekspert på begynneropplæring og du bidrar til å ivareta barns nysgjerrighet og lærelyst.
Den nye 5-årige grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 gir deg lektorkompetanse.

Torsdag kveld den 15. februar gjennomførte Høgskolen i Sørøst Norge i samarbeid med Studiesenteret Midt-Troms informasjonsmøte om Grunnskolelærerutdanning trinn 1 - 7, femårig master som starter opp på Studiesenteret høsten 2018.
Det ble gitt informasjon om oppbyggingen av studiet, antall samlinger, hvilke krav som stilles for opptak og deltakelse på studiet.
Det var ca 35 fremmøtte hvorav 23 studenter allerede hadde bestemt seg for å søke studiet.

Daglig leder ved Studiesenteret Vidar Gunnberg sier at dette er et unikt tilbud til regionen vår fra en anerkjent leverandør av lærerstudier som har et profesjonelt desentralisert nett-samlingsbasert tilbud. Gunnberg oppfordrer flere til å søke og sier at Studiesenteret Finnsnes i samarbeid med Lenvik bibliotek etter beste evne vil støtte studentene i studiet. For å få realisert tilbudet må det være 24 kvalifiserte søkere og det kan tas opp mange flere studenter så "løp og søk" sier Gunnberg.

Informasjon om opptak og innholdet i studiet finner du på nettsiden til Høgskolen i Sørøst Norge og Studiesenteret Midt-Troms.
Nettsiden til HSØ "Høgskolen i Sørøst-Norge", viser hvordan studiet på GLU1-7 er bygd opp.
Det vil være en fordel for potensielle søkere å sette seg litt inn i rammene i forkant.

Mer informasjon fra Studiesenteret Midt-Troms:
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 - søknadsfrist var 15. april 2018 - oppstart høsten 2018

Videoer:
Hvordan ser den perfekte læreren ut?
I Norge er det lærermangel.

Søk studiet:
https://www.usn.no/studier/finn-studier/larer-lektor-og-pedagogikk/larerutdanning-1-7-trinn/grunnskolelarerutdanning-for-trinn-1-til-7-article212228-7055.html

Søknadsfristen var 15. april 2018