Master i sosialt arbeid - Studiesenteret Midt-Troms

Masterstudiet i sosialt arbeid skal gjennom fremtidsrettet kompetanseheving kvalifisere kandidater til å utøve sosialt arbeid i et komplekst praksisfelt, herunder å håndtere reformer, omstillinger og samarbeidsutfordringer i og på tvers av sektorer og virksomheter. Studiet har en fremtidsrettet profil, med fokus på et mangfolds- og marginaliseringsperspektiv. Det skal inspirere og motivere til forsknings- og utviklingsarbeid, samt formidling og sakkyndig virksomhet. Kandidater skal etter endt studium kunne imøtekomme fremtidige behov for spesialisert kunnskap på høyere nivå, både innenfor ulike fagområder for sosialt arbeid og innenfor helse- og omsorgstjenestene.

 

Samlinger (4 semester over 2 år)

Semester

Alta

Finnsnes

1.

1

3

2.

1

3

3.

1

3

4.

Master skriving (ingen samlinger)

 

Samlinger er fra lunsj på mandag til lunsj på fredag.

Tilbudet på Finnsnes er avhengig av nok påmeldte studenter.

 

 

Det er opptak til studiet annet hvert år

Neste opptak er for høsten 2019, og søknadsfristen vil være 15. april 2019.

Mer informasjon finner du her: https://uit.no/utdanning/program/400424/sosialt_arbeid_-_master

Vedlegg: