Master påbygging innenfor grunnskolelærerutdanning

Søknadsportalen åpnes fra 25.mai til 20.juni og 1.august til 20.august. De tar inn alle kvalifiserte søkere på dette tilbudet

 

Vedlagte tilbud/studieprogram er beregnet på de som har en fullført allmennlærerutdanning, 4-årig lærerutdanning, men også til de som nå går på en 4-årig lærerutdanning.  De kan også velge å ta denne masteren som sitt 4. og 5. år i utdanningen.

Ferdig utdanna lærere som søker opptak må velge om de vil ta en master innenfor grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 eller trinn 5-10.

 

De kan velge mellom fagene norsk, engelsk eller samfunnsfag her på Notodden/nett.  Kravet er at de har en fullført lærerutdanning med minst 60 stp. innenfor det faget de ønsker å ta i sin master (norsk, engelsk eller samfunn).

 

Studiet kan også søkes av lærere i videregående skole, men det vil stå grunnskolelærermaster (1-7 eller 5-10) på vitnemålet.

 

For mer informasjon les her:

https://www.usn.no/studier/finn-studier/larer-lektor-og-pedagogikk/larerutdanning-5-10-trinn-masterpabygning/

https://www.usn.no/studier/finn-studier/larer-lektor-og-pedagogikk/larerutdanning-1-7-trinn-masterpabygning/