Nyhet!!! HEL-6319 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (samlingsbasert) - søknadsfrist 1.desember 2020

NYHET!

 

 

HEL-6319 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (samlingsbasert) - 15 stp

 

Studiested: Finnsnes

Søknadsfrist: 1. desember 2020

 

Emnetype:

Videreutdanning på masternivå. Emnet går over et semester og er samlingsbasert. Det forutsettes opptak av minimum 10 studenter på gjeldene studiested for

oppstart og gjennomføring av studiet.

 

Undervisning:

Emnet er samlingsbasert med totalt tre samlinger. Undervisningen består av forelesninger. Studentene må regne med å arbeide med stoffet mellom samlingene.

 

Opptakskrav:

Bachelor eller annen tilsvarende utdannelse med 3 års varighet (180 studiepoeng) fra pedagogisk-, helse- eller sosialfaglig område.

For mer informasjon se: https://uit.no/utdanning/emner/emne/693864/hel-6319