Vel gjennomført lørdagsuniversitet 14.02.2015

Vel gjennomført lørdagsuniversitet med tema "Forståelse av demenssykdom"!

Arrangementet ble en stor suksess. Det ble holdt et kjempebra foredrag av professor Ketil Normann for ca. 100 deltakere,
og etter han var ferdig fikk han veldig mange spørsmål fra et lyttende og svært engasjert publikum.

                

VI håper på godt oppmøte ved neste Lørdagsuniversitet 7.mars kl.13.00 når tema er om "Sjømat og helse".
Gratis inngang, varighet ca. 45 min.

Vel møtt!