Beliggenhet

Studiesenteret Midt-Troms AS (SSMT) har primært som formål å drive utdanning i Midt-Troms regionen i samarbeid med høyere utdannings-institusjoner i Troms og Nord-Norge.

SSMT har siden 1996 tilbudt desentralisert høyere utdanning i Midt-Troms. I strategiplanen til SSMT står det følgende:

·        SSMT skal være en tilrettelegger for høyere utdanning, kompetanseutvikling og forskning

·        SSMT vil være en regional utviklingsaktør med særlig fokus på samspillet mellom høyere utdanningsinstitusjoner, næringsliv og offentlig sektor i Midt-Troms.

·        SSMT vil prioritere kompetansebehovene innenfor regionens grunnleggende funksjoner innen helse/velferd, skole/oppvekst og offentlig sektor samt tilbud som innretter seg mot næringslivets behov i Midt-Troms.

Vi holder til på Finnsnes, midt i Troms og midt mellom Tromsø og Harstad, bare litt over en time med hurtigbåt fra begge nabobyene.

Våre lokaler finner du i Kunnskaps- og Næringsparken Senja. Bygget ligger like ovenfor hurtigbåtterminalen. Vi har også et studiested på Bardufoss som holder til på Rustahøgda i Næringshagen i Målselv.

 

Foto: Kunsskaps- og Næringsparken Senja

 

Foto: Sjur-Olaf Hanseid Bendiksen / kambula.com