Ansatte

Filter
Vidar Gunnberg Daglig leder 901 62 715
Jacoba Waksvik Studiekonsulent (kontordag tirsdag og onsdag) 986 61 546
May-Wenche Undheim Koordinator helse- og sosialfag 476 54 343
Arnfinn Andersen Styreleder og konsulent helsefag 906 90 554
Jarle G. Pedersen IKT ansvarlig 957 74 077
Lene Jørgensen Prosjektleder 926 94 885