Ansatte

Filter
Vidar Gunnberg Daglig leder 901 62 715
May-Wenche Undheim Koordinator helse- og sosialfag 476 54 343
Arnfinn Andersen Styreleder og konsulent helsefag 906 90 554
Lene Jørgensen Studiekoordinator 926 94 885
Alona T. Simonsen IKT konsulent 953 04 048