Lokalt opptak

Link til elektronisk søknadsportal for lokale opptak finner du på det enkelte studietilbud. Dette gjelder fag som er studiepoenggivende.

Lokale kurs uten studiepoeng har vi et eget påmeldningsskjema for.