Link til elektronisk søknadsportal for lokale opptak finner du på det enkelte studietilbud. Dette gjelder fag som er studiepoenggivende.

Lokale kurs uten studiepoeng har vi et eget påmeldningsskjema for.