Legemiddelhåndteringskurs våren 2016 - (vi har ennå ledige plasser)

 

Til virksomhetsledere og andre avdelingsledere med ansvar for ferievikarer og helsepersonell
som skal delta i en begrenset del av legemiddelhåndteringen på sitt tjenestested !

Fagansvarlig: Sykehusapoteket Nord, Tromsø. (12 timers kurs)

Kurs 1:

Kursdager: 3. og 4. mai 2016 fra kl 09:00 - 15:00 begge dager
Kursprøvedag: torsdag 19. mai fra kl 09:00 - 12:00
Påmeldingsfrist: 18. april 2016
Påmeldingsskjema: se vedlegg.

Kurs 2:

Kursdager: 6. og 7. juni 2016 fra kl 09:00 - 15:00 begge dager
Kursprøvedag: onsdag 15. juni fra kl 09:00 - 12:00
Påmeldingsfrist: 18. april 2016
Påmeldingsskjema: se vedlegg.

Kurs 1 er nå fullt, men vi har ennå ledige plasser på kurs 2