Høgskoletilbud i Logistikk og logistikkledelse (10 stp)

Høgskoletilbud i grunnleggende Logistikk og logistikkledelse (10 studiepoeng)

Startet opp med 18 studenter og 3 samlinger. Høgskolen i Narvik er fagansvarlig for kurset.

Studiesenteret i samarbeid med Høgskolen I Narvik tilbyr et grunnleggende kurs i Logistikk og logistikkledelse (10 stp), som skal dekke kompetansebehov i næringslivet i Midt-Troms.

God logistikk er avgjørende for effektivitet og konkurranseevne i alle bedrifter. Bedre kompetanse i logistikk gir økt lønnsomhet og kvalitet. Det er viktig å la sentrale personer i bedriften ta høyere utdanning i logistikk, slik at bedriften styrker sin kompetanse.

Studiesenteret Finnsnes har kartlagt kompetansebehovet i 30 logistikkbedrifter i Midt-Troms, og Høgskolen i Narvik har skreddersydd et høgskolekurs i forhold til våre behov.

Kurset vil gi deltakerne grunnleggende kunnskaper om logistikk og styringsvirksomhet både internt i en virksomhet og i større sammensatte forsyningskjeder. Fokus vil være på hvilken betydning logistikk og styring av forsyningskjeder har når det gjelder konkurranseevne og lønnsomhet, sett både fra en strategisk og operativ synsvinkel.

Målgruppe

 • Alle som har ansvar for logistikk i virksomheten
 • Ledere som satser på økt effektivitet og lønnsomhet
 • Alle som ønsker mer kompetanse i logistikk

Innhold i kurset

 • Begreper og definisjoner
 • Prognoser og planlegging
 • Behovsberegning
 • Lagerstyring
 • Ressursbehov
 • Prinsipper for god layout og effektiv materialstrøm
 • Produksjonsstyringskonsepter
 • Strategi
 • Metoder og modeller for bygging og evaluering av forsyningskjeder
 • IKT og logistikk
 • Integrering av verdikjeder

Kurset er organisert med 3 to-dagers samlinger i Kunnskapsparken Finnsnes   

 • 1.samling:  16.- 17. oktober 2013
 • 2.samling:  27.- 28. november 2013
 • 3.samling:  22.- 23. januar 2014

Pensumlitteratur

Utvalgte kapitler av boken Logistikk og ledelse av forsyningskjeder (2.utg); Gøran Persson og Helge Virum; Gyldendal Akademisk.

Som supplement er det utarbeidet et arbeidshefte med øvingsoppgaver, diskusjonsoppgaver og regneoppgaver; som også vil være en del av pensum. 

Alt spesielt utarbeidet undervisningsmateriell inkludert forelesningsplaner, forelesningsmateriell, øvingsoppgaver vil bli gjort tilgjengelig for studentene på HiNs læringsplattform It`s Learning.

Læringsutbytte

 • Grunnleggende kunnskap i logistikk og logistikkledelse
 • Kunnskap om styringsvirksomhet internt i virksomhet
 • Kunnskap om større sammensatte styringskjeder
 • Forståelse for sammenhengen mellom effektiv logistikk og lønnsomhet

Vurdering

Besvart og godkjent hjemmeoppgave etter  1. og 2.samling er et krav for å få ta eksamen.

Skriftlig eksamen, 3 timers individuell eksamen. Vurdering med bokstavkarakterer.

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller  opptak etter realkompetansevurdering

Kurset er en del av prosjektet " Regionbasert, næringsrettet høyere utdanning i Midt-Troms".

Prosjektleder:
Margoth Hovda-Lien
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf. 91 59 55 75

 

Vedlegg:
FilMediaDato
Last ned denne filen (Soknadsskjema Logistikk.doc)Søknadsskjema