Driftsregnskap og budsjettering - 10 stp - høst 2016 - søknadsfrist 1. juni 2016

BED-2019F Driftsregnskap og budsjettering - 10 stp - høst 2016

Innhold:
Økonomistyring i en større sammenheng: Kostnadsbegreper, kalkulasjonsprinsipper og metoder - kostnadsstandarder - standardkostregnskap - resultatrapportering Budsjettering - fastsette budsjettmål - delbudsjetter og hovedbudsjetter Prestasjonsmåling - oppfølging og kontroll

Anbefalte forkunnskaper: BED-1002 Finansregnskap og regnskapsanalyse, BED-1013 Bedriftsøkonomisk analyse og etikk

 

Hva lærer du: Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:
    om hvordan kostnadskontroll v.h.a. standardkostregnskap og avviksanalyser fungerer som gode verktøy i økonomistyring.
    om hvordan budsjettering (fastsettelse av budsjettmål, utarbeidelse av budsjett og oppfølging gjennom budsjettåret) fungerer som godt verktøy i økonomistyring
    om hvordan budsjettverktøyet også kan være nyttig i konsekvensanalyse ved testing av ulike tiltak.

Ferdigheter:
    Utarbeide driftsregnskap etter standardkostmetoden.
    Utarbeide integrert budsjettmodell.
    Utarbeide resultatrapportering.

 Kompetanse:
    Kunne formidle årsak til endringer av kostnader og inntekter.
    Kunne delta i diskusjon og foreslå tiltak til forbedring, samt formidle de økonomiske effektene av tiltakene som ledelsen ønsker å vurdere.

 

Undervisnings- og eksamensspråk: Norsk

Undervisning:
Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning og presentasjoner.
Studiesentrene på Finnsnes og i Nord-Troms tilbyr tjenester for studenter tilhørende regionen.
Ønsker du å bli kontaktet av Studiesenteret Finnsnes AS eller Nord-Troms studiesenter, vennligst skriv dette i merknadsfeltet i Søkerweb.
Din kontaktinformasjon vil da bli sendt til ditt studiesenter. Er du ikke søker, kan du kontakte studiesenteret direkte.

Eksamen
Skriftlig eksamen, 4 timer. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. Eksamen arrangeres i Alta og Tromsø.
Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.
Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %).
Kontinuasjon utsatt og ekstraordinær eksamen avvikles ved campus Alta for dem som gikk opp til ordinær eksamen i Alta og Kirkenes, og ved campus Tromsø for dem som gikk opp til ordinær eksamen i Tromsø, Finnsnes, Oslo og Nordreisa.

 

Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested: Alta

Søknadsfrist: 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype: Emnet kan tas som enkeltemne, men det forutsettes grunnleggende kunnskap i finansregnskap.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode: 9199 - enkeltemne lavere grad.

Emnet forutsetter at man har forkunnskap tilsvarende BED-1002 Grunnleggende regnskap og analyse og BED-1013 Bedriftsøkonomisk analyse og etikk

 

Timeplan: Se timeplan

Studiepoengreduksjon: BED-2019 Driftsregnskap og budsjettering 10 stp

Pensum: Pensumlitteratur oppgis i Fronter ved semesterstart eller fås ved henvendelse til fagbokhandelen Akademisk Kvarter (Tromsø).

Undervisning Vår 2016

Første gang: Se timeplan på nett