Foretaksstrategi - 10 stp - høst 2016 - søknadsfrist 1. juni 2016

BED-2003F Foretaksstrategi - 10 stp - høst 2016

Innhold
Modulen vil inneholde følgende elementer: - Gi en introduksjon til strategibegrepet, hva som kjennetegner foretaksstrategier og elementene i strategisk ledelse. -
Gi studentene metoder og verktøy for strategisk analyse. Dette inkluderer nyere forskning og modeller innen strategisk ledelse med spesiell vekt på strukturanalyser, strategiske gruppeanalyser og verdikjedeanalyser. - forståelse av beslutninger og beslutningsprosesser relatert til utviklingen og implementeringen av foretaksstrategier. Dette inkluderer bedriftens strategiske valgmuligheter og kriterier for valg av strategier. - hvordan foretaksstrategier kan implementeres i bedrifter.
Dette inkluderer ressursallokering og organisering og ledelse av bedriftens ressurser for effektiv implementering av de valgte strategiene.

Hva lærer du
Modulen har som formål er å gi studentene forståelse og innsikt i hva som legges i foretaksstrategi, samt viktigheten av strategiske ledelse og beslutninger i private og offentlige foretak. Studentene vil også lære ulike fremgangsmåter som benyttes i arbeidet med å formulere og implementere foretaksstrategier.

 

Undervisnings- og eksamensspråk: Norsk

Undervisning:
Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger og seminarer.

Studiesentrene på Finnsnes og i Nord-Troms tilbyr tjenester for studenter tilhørende regionen.
Ønsker du å bli kontaktet av Studiesenteret Finnsnes AS eller Nord-Troms studiesenter, vennligst skriv dette i merknadsfeltet i Søkerweb.
Din kontaktinformasjon vil da bli sendt til ditt studiesenter. Er du ikke søker, kan du kontakte studiesenteret direkte. 

 

Eksamen
Hjemmeeksamen (100%) Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Skriftlig eksamen avholdes ved campus Alta. Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet. 

 

Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested: Alta

Søknadsfrist: 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype: Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

 

Timeplan: Se timeplan

Studiepoengreduksjon: BED-2003 Foretaksstrategi 10 stp

Pensum: Pensumlitteratur oppgis i Fronter ved semesterstart eller fås ved henvendelse til fagbokhandelen Akademisk Kvarter (Tromsø).

Undervisning Vår 2016

Første gang: Se timeplan
https://uit.no/utdanning/emner/emne?p_document_id=410440#sthash.9heqedHs.dpuf