Bilde av noen studenter i DSU kull-17.

 

Desentralisert sykepleieutdanning (180 studiepoeng)

Bachelorprogram i sykepleie (desentralisert). startet januar 2017.

Tema 

Sykepleierutdanningen gir deg kompetanse til å jobbe i mange deler av verden, og den gir deg kompetanse til å hjelpe mennesker gjennom noen av de viktigste hendelsene i livet. Som sykepleier møter du mennesker i alle faser av livet; fra de aller minste premature til de aller eldste. Sykepleierutdanningen gir deg kompetanse til å håndtere akutte situasjoner hvor ting forandres raskt, og den gir deg den kunnskap og trygghet som kreves for å hjelpe mennesker med langvarige og kroniske plager. Sykepleierutdanningen er utdanningen for deg som ønsker deg en jobb hvor dagene aldri er gitt på forhånd. Studiet er tilrettelagt som desentralisert/deltids studium med undervisning og veiledning knyttet til fire ulike steder i Troms: - Campus i Tromsø, Studiesenteret Finnsnes, Forsvarets studiesenter på Bardufoss og Nord-Troms studiesenter. Søkerne må derfor i sin søknad klargjøre hvilket studiested de ønsker å bli tilknyttet/søker opptak til.

Nærmere info får du ved å kontakte:

Catrine Norvik
Universitetslektor 
Universitetet i Tromsø, Institutt for helse og omsorgsfag
Desentralisert sykepleierutdanning
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf. 922 72 389

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Krav til realkompetanse

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

  • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
  • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
  • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
  • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For sykepleie regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

  • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg-, barnehage og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning.
  • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel allmenne fag, økonomiskadministrative fag og helse- og sosialfag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

  • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
  • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
  • Matematikk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
  • Naturfag fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

For opptak til sykepleierutdanning anses hjelpepleiere med autorisasjon, omsorgs-/helsefagarbeidere med fagbrev og søkere med fagskole innenfor helse- og sosialfag å fylle de ovennevnte fagkrav.

Søknadsfristen er 15. oktober – studiet starter i januar 2017. Det er mulig å registrere søknad om opptak fra september 2016.

Overflytting

Har du gjennomført et studieår ved en annen utdanningsinstitusjon i Norge og ønsker å avslutte utdanningen din i Tromsø kan du søke om overflytting. Søknad om overflytting til 2. studieår gjennomføres som et eget lokalt opptak. Søknadskoden for deltids/desentralisert sykepleie er 3061.

For nærmere informasjon om retningslinjer for overflytting se her.

Fagansvarlig institusjon

Universitetet i Tromsø 

Studiepoeng:

180 Stp.

Studiested:

Finnsnes / Bardufoss

Oppstart:

Januar 2017

Søknadsfrist:

15. oktober 2016

Studiekode:

3061 – lokalt opptak

Semesteravgift:

Kr 450,-

For mer informasjon:

http://uit.no/studietilbud/program?p_document_id=282692

Spørsmål om opptak?

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: 776 44960
 
Lykke til som søker!
 
Catrine Norvik
universitetslektor, koordinator desentralisert sykepleierutdanning
UiT Norges arktiske universitet
Kontorsted Bardufoss
 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
tlf 776 25150 / 92272389