Videreutdanning i spesialpedagogikk - startet på Finnsnes uke 5, 2017

Studiesenteret Finnsnes i samarbeid med UiT Campus Harstad tilbyr videreutdanning i spesialpedagogikk spesielt beregnet for vernepleiere, men også for lærere og barnehagelærere.


Videreutdanning i spesialpedagogikk består av totalt 9 valgfrie moduler som hver er på 10 studiepoeng. Modulene er skreddersydd ulike felt innenfor spesialpedagogikk.
Videreutdanningen har som mål å imøtekomme behovet for spesialpedagogisk kompetanse i barnehage, skole, og innen helse- og omsorgssektor.

Modul 9: Sosiale og/eller emosjonelle vansker (10 stp) starter på Studiesenteret Finnsnes januar 2017 som nytt tilbud for distriktet forutsatt 20 studenter.
Søknad om opptak via lokal søknadsweb UiT fra og med 1. september. Søknadsfrist 1. desember 2016.

Når man søker opptak til videreutdanning i spesialpedagogikk må man søke om å få studierett til videreutdanningsemner i spesialpedagogikk ved campus Harstad.
I merknadsfeltet i søknadsweb skal man skrive de emner man søker opptak til.

De 9 modulene er:
1 - Minoritetspedagogikk i et spesialpedagogisk perspektiv (opptak høst 2016 campus Harstad)
2 - Autismespekterforstyrrelser (opptak høst 2016 campus Harstad)
3 - Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis - del 1 (opptak høst 2016 campus Harstad)
4 - Multifunksjonshemming
5 - ADHD
6 - Tourettes syndrom
7 - Matematikkvansker og matematikkmestring
8 - Lese- og skrivevansker
9 - Sosiale og/eller emosjonelle vansker

Opptakskrav
Det stilles krav om minimum 3-årig relevant høyere utdanning.

Undervisning og eksamen
Videreutdanningen er et teoretisk og praksisnært deltidsstudium som kan gi inntil 90 studiepoeng.
Modulene er organisert med to samlinger á tre dager over ett semester og avsluttes med hjemmeeksamen.


Nettsiden til UIT har oppdatert informasjon med kontaktperson, søknadsweb m.m.:  https://uit.no/utdanning/program?p_document_id=480380

 

 

 

                                                                              

 

 

Vedlegg:
FilMediaDato
Last ned denne filen (SPESPED_Tverrfaglig.pdf)SPESPED_Tverrfaglig.pdf